Pokročilí

Tieto lekcie sú určené vám, ktorí sa už angličtinu učíte a radi by ste si preopakovali niektoré samostatné časti. Cvičenia sú svojou náročnosťou robené pre mierne pokročilých až pokročilých študentov. Vyskúšajte si zadarmo prvú lekciu pre pokročilých.

Časy pritomné

Jednoduchý prítomný čas ( I play.)
Priebehový prítomný čas (I am playing.)
Porovnanie: jednoduchý prítomný čas a priebehový prítomný čas


Zobraziť

Časy predprítomné

Jednoduchý predprítomný čas
Priebehový predprítomný čas
Porovnanie: jednoduchý a priebehový predprítomný čas
Porovnanie: jednoduchý predprítomný čas a jednoduchý minulý čas

Zobraziť

Časy minulé

Jednoduchý minulý čas ( I played.)
Priebehový minulý čas ( I was playing.)
Porovnanie: jednoduchý minulý čas a priebehový minulý čas


Zobraziť

Časy predminulé

Jednoduchý predminulý čas ( I had played.)
Priebehový predminulý čas ( I had been playing.)
Porovnanie: jednoduchý predminulý čas a priebehový preminulý čas

Zobraziť

Časy budúce

Budúci čas pomocou „going to“ ( I am going to play.)
Budúci čas pomocou „will“ ( I will play.)
Porovnanie: budúci čas pomocou „going to“ a budúci čas pomocou „will“

Zobraziť

Budúce perfektum a priebehový čas

Budúce jednoduché perfektum ( I will have played.)
Budúce priebehové perfektum ( I will have been playing.)
Budúci priebehový čas ( I will be playing.)

Zobraziť